STREFA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

ekspertyzy

doradztwo

szkolenia

 

 

mgr inż. Marek Płotica

st. bryg. w st. spocz.

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

 

KONTAKT:

ul. BUKOWSKIEGO 4/3  -  WARSZAWA

e-mail; stbp@stbp.pl

tel. 601 385-004

ul. SOSNOWA 6;  05-555 KAWĘCZYN gm. TARCZYN