Ekspertyzy
Doradztwo
Szkolenia
O firmie

Firma „Strefa Bezpieczeństwa Pożarowego” zajmuje się bezpieczeństwem pożarowym budynków i innych obiektów budowlanych. Dotyczy to głównie budynków projektowanych jak i obecnie wznoszonych.

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna w sprawie warunków zastępczych w stosunku do warunków techniczno-budowlanych lub w sprawie warunków zamiennych w stosunku do przepisów ochrony przeciwpożarowej jest to dokument sporządzany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest to dokument dla budynków i obiektów wymagany na podstawie zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Zagrożenie wybuchem

Opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem jest obowiązkiem właściciela bądź zarządcy obiektu lub terenu. Ma to zastosowanie do sytuacji w której technologiczny proces produkcyjny związany jest z użyciem, powstawaniem lub magazynowaniem substancji i materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe.

Rzeczoznawca ppoż.

Doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wiedza, doświadczenie oraz praktyczne podejście naszych specjalistów niejednokrotnie pozwalają dobrać najbardziej optymalne rozwiązania w celu zapewnienia zgodności obiektu z obowiązującymi wymogami ochrony przeciwpożarowej.

Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego

Ocena Stanu bezpieczeństwa pożarowego to najlepszy sposób na sprawdzenie, czy wszystkie wymogi w obiekcie zostały spełnione, czy jest on bezpieczny oraz czy w razie pożaru ewakuacja osób zagrożonych jest możliwa a budynek jest przygotowany na taką okoliczność. Posiadamy ponad 45 lat doświadczenia w przeprowadzaniu tego typu audytów.

Kontakt
Skontaktuj się z nami