Oferujemy Państwu pełen zakres usług przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który obejmuje m.in.:

  • Uzgadnianie projektów architektonicznych i wykonawczych pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej,
  • Opracowanie ekspertyz ochrony przeciwpożarowej, w tym w sprawie rozwiązań zastępczych zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie. Oferujemy również uzyskiwanie postanowień w powyższej sprawie,
  • Uzgodnienie dokumentacji projektowej z zakresu instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej,
  • Opracowanie ekspertyz w sprawie rozwiązań zamiennych, w przypadku występowania niezgodności z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
  • Opracowanie opinii dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa w obiekcie,
  • Opiniowanie rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • Opracowanie ocen i analiz z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej,
  • Audyt przeciwpożarowy,

Doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Wiedza, doświadczenie oraz praktyczne podejście naszych specjalistów niejednokrotnie pozwalają dobrać najbardziej optymalne rozwiązania w celu zapewnienia zgodności obiektu z obowiązującymi wymogami ochrony przeciwpożarowej.