Uzgadniając projekt budowlany, pamiętaj o scenariuszu rozwoju pożaru. Jest on tworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w Dz. U. z 2015 r., poz. 2117. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Istotą scenariusza rozwoju pożaru jest określenie współdziałania wszystkich elementów zabezpieczeń czynnych budynku z uwzględnieniem miejsca powstania pożaru i jego ewentualnego rozwoju.

Konieczne jest precyzyjne opisanie przeznaczenia budynku objętego ochroną p-poż. Dodatkowo do określenia uzgodnień w projekcie budowlanym potrzebne są dane dotyczące:

 • powierzchni, wysokości oraz liczby kondygnacji w obiekcie,
 • stopnia zagrożenia zapłonu składowanych materiałów,
 • liczby ludzi przebywających na omawianym terenie z uwzględnieniem poszczególnych pomieszczeń,
 • wytyczonych dróg i drzwi ewakuacyjnych,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych, teletechnicznych oraz odgromników,
 • gaśnic,
 • dostępu do wody (hydranty) koniecznej do przeprowadzenia akcji gaśniczej.

Gdzie można zamówić scenariusz rozwoju pożaru w Warszawie?

Nasza firma ma duże doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy rozwoju pożarów. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia dokładnie analizujemy:

 • Występujące w budynku wszystkie systemy czynnej i biernej ochrony pożarowej budynku takie jak systemy sygnalizacji pożaru, stałe instalacje gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy,
  zamknięcia pożarowe, wentylację pożarową, odcinające klapy pożarowe.
 • analizy ewentualnego rozwoju pożaru oraz warunków ewakuacji.

Gwarantujemy przygotowanie profesjonalnego scenariusza rozwoju pożaru dla firm z Warszawy i okolic. Osoby zainteresowane współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.